Kamu konutlarının 2023 yılı aylık kira bedelleri belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Ulusal Emlak Genel Bildirimi, Resmi Gazete’nin tekrarlanmış sayısında yayımlandı.

Tebliğ ile Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2023 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ait yordam ve temelleri belirlendi.

METREKARESİ 9,29 LİRA KİRA BEDELİ ALINACAK

Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için kerpiç, ahşap, bağdadi ve gibisi konutlarda metrekaresi 4,53 lira, kalorifersiz konutlarda metrekaresi 7,08 lira, kaloriferli konutlarda metrekaresi 9,29 lira kira bedeli alınacak.

Bu kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan alınacak ek kira bedeli metrekaresi 1,09 lira olarak belirlendi.

Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek masraflar dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi temel olacak.

Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası yahut fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan, bu bildirimdeki kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde metrekaresi 2,06 lira, su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde metrekaresi 1,79 lira, elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde metrekaresi 3,85 lira, konutlarda kullanılan suyun, kent şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve gibisi su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde metrekaresi 96 kuruş ek kira bedeli alınacak.

YAKITI KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN TEDARİK EDİLEN KONUTLAR

Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı hisse ölçer yahut kalorimetre aygıtı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 3,71 yakıt bedeli tahsil edilecek.

Isı hisse ölçer yahut kalorimetre aygıtı montajı yapılmış konutlarda, yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız kısmın tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilecek. Lakin kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilecek.

Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve gibisi masrafların zarurî nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu sarfiyatlar karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 43 kuruş tahsil edilecek.

Tebliğdeki kira ünite bedellerine, 26 Mayıs 2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Emlak Genel Tebliği’nde belirtilen asıllar uygulanarak aylık kira bedelleri hesaplanacak.

31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 sayılı Ulusal Emlak Genel Bildirimi ise yürürlükten kaldırıldı.

Tebliğ, 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir